Vyjíždky na koních Koně Řídeč

Všichni návštěvníci jsou si vědomi, že jezdectví ej rizikový sport stejně jako pohyb u koní a pohyb v areálu Koně Řídeč je na vlastní zodpovědnost.

Prosím dbejte na zvýšenou opatrnost a pozornost v celém areálu, při práci s koňmi nebo nářadím.

Osobám mladším 18-ti let je přilba POVINNÁ, zletilým osobám doporučujeme helmu používat, stejně jako ostatní ochranné pomůcky (vesta, rukavice, pevná obuv, ...).

Vždy dbejte na pokyny instruktora a nejednejte bez jeho souhlasu.

Vždy Vás vše rádi naučíme nebo poradíme, děkujeme za pochopení :)

 

 (c)Rekreační stáje Řídeč - www.koneridec.cz  - výlety na koních, +420 604 305 911 Vyrobil: Ctibor Venus - www.ctiborvenus.eu