Provozní řád

Všichni návštěvníci jsou si vědomi, že jezdectví je rizikový sport stejně jako pohyb u koní a pohyb v areálu Rekreační středisko Vladimír, z.s. – Koně Řídeč je na vlastní zodpovědnost.

Prosím dbejte na zvýšenou opatrnost a pozornost v celém areálu, při práci s koňmi nebo nářadím.

Kůň je živý tvor, který může reagovat nepředvídatelně, nespoléhejte na své dosavadní zkušenosti a vždy buďte ostražití a jednejte tak, abyste koně neplašili. V letních měsících koně otravuje hmyz, nemusí tak kopnout po Vás, ale může Vás trefit,  ke koni přistupujte od hlavy.

Osobám mladším 18-ti let je přilba POVINNÁ, zletilým osobám doporučujeme helmu používat, stejně jako ostatní ochranné pomůcky (vesta, rukavice, pevná obuv, …).

Vždy dbejte na pokyny instruktora a nejednejte bez jeho souhlasu.

KONĚ NEKRMTE!

Vždy Vás vše rádi naučíme nebo Vám poradíme, nebojte se zeptat 🙂